Προγεννητική συμβουλευτική

Προγεννητική συμβουλευτική

Στο πλαίσιο της προγεννητικής συμβουλευτικής μας, διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την ασφάλεια και την υγεία του νέου μέλους της οικογένειας σας